historische Ansichtskarte von 1912: Künstlerkarte  Burg Rabí/Raby:: Rabí Adressseite

Ansichtskarte: Künstlerkarte Burg Rabí/Raby - Rabí

AKID:
« 147121 »
Jahr:
1912
Name:
Künstlerkarte Burg Rabí/Raby
… in Landessprache:
-
Info:
RÁBÍ, velkolepý hrad na Otavě byl založen asi ve 14. století dle všeho panem Půtou ze Svihova: hrad byl pokládán za nedobytný. Za válek husitských roku 1420 byl obléhán a dobyt Žižkou, který ale při druhém obléhání v r. 1421 přišel tu o své druhé oko. Páni ze Svihova drželi Rábí dlouho; roku 1559 byl prodán panu Vilémovi z Rožemberka, který jej pře- pustil panu Adamu Chanovskému z Dlouhé Vsi. V držení hrabat Dlouhoveských pacházelo se Rábí až do roku 1708, kdy bylo prodáno s okolními statky Janu Filipu hraběti z Lamberka, kardinálu Pasov- skému; nachází se až dosud v majetku tohoto rodu, spustlo však po odchodu Dlouhoveských úplně.
Ort: Rabí
Region: Region Pilsen Plzeňský kraj
Land: Tschechien Česká republika | Česko
Verlag:
Minerva Prag (Praha), Narodni trida
Serie:
-
Serien Nr.:
980
Druckjahr:
-
Eigenschaften
hochgeladen von: Tobias [beeat]

Angebote

diese Karte können Sie hier kaufen: zum Angebot
7,65 EUR